RV: Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n kannanotto

Musiikki antaa mahdollisuuden ylistää, julistaa, lohduttaa, virkistää ja opettaa Jumalan sanaa. Olemme huolissamme seurakuntamusiikin jatkuvasta yksipuolistamisesta, joka vähättelee musiikin ääretöntä rikkautta.  Olemme huolissamme siitä, että seurakuntamusiikin monipuolisuuden sijaan on nousemassa asenteita, jotka ovat enenevästi rikkomassa ja loukkaamassa musiikkiväen tuntoja sekä heidän palvelutehtävänsä toteuttamista seurakuntayhteisöissä.

Jumalanpalvelusmusiikkia on seurakuntayhteisössä hälyttävästi kavennettu. Musiikille asetetaan perusteettomia rajoja laadusta välittämättä ja yksipuolisten näkemysten pohjalta.  Yhteen jumalanpalveluskokonaisuuteen mahtuu mielestämme monenlaista musiikkia.
Seurakunnissa tarvitaan nyt kriittistä ja laaja-alaista keskustelua vastuunkantajien ja musiikkiväen kesken.

Olemme huolissamme myös siitä, että uskoontulleita ammattimuusikoita on tällä hetkellä löytänyt tiensä  seurakuntayhteisöihin varsin vähän, huolimatta musiikkiammattilaisten määrän kasvusta. Samalla musiikin laaja-alainen tuntemus ja osaaminen menetetään.

Psalmit kehottavat meitä laulamaan, veisaamaan ja ylistämään. Monipuolinen musiikki heijastaa ihmisen koko tunneskaalaa, mikä ilmeneekin Psalmien perusteemana.
Seurakuntamusiikin kapea-alaistaminen on Jumalan luomistyön aliarvioimista.

Seurakunta on – ja sen on tarkoitus olla –  heterogeeninen yhteisö. Tämän näkyminen on oltava luonteva lähtökohta seurakuntamusiikissa.  Monipuolisuuden toteuttaminen vaatii ymmärrystä siitä, että Jumala on luonut meidät yksilöiksi.

toimitus