Palvemassa seurakuntia ja niiden musiikkiväkeä

Back to Top

  • Joy-lauluvihko

    Tilaa omaksi

  • www.ylistys.net

    YLISTYSLAULUJA SEURAKUNTIEN KÄYTTÖÖN. LAILLISESTI, ILMAISEKSI.

HSM ry. – Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n tehtävänä on palvella seurakuntia ja niiden musiikkiväkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää koulutusta jäsenilleen, koordinoi valtakunnallisia musiikkitapahtumia, hankkii ja kustantaa nuottimateriaalia, Julkaisee jäsenlehteä ja tiedottaa toiminnastaan, toimii neuvottelevana elimenä sidosryhmiinsä (Teosto, Kopiosto, Gramex, muut kirkkokunnat, kustantajat ym.), pitää yhteyttä seurakuntiin ja edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta, järjestää virkistystoimintaa, toimia tarvittaessa muillakin tavoilla, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksen jäsenyys on tarkoitettu Suomen Vapaitten Kristittyjen Neuvostoon kuuluvien seurakuntien jäsenille. Haluamme kuitenkin olla yhteistyössä kaikkien hengellistä musiikkia tekevien tahojen kanssa. HSM ry. on HYRY:n jäsen (helluntaiherätyksen yhteiset rekisteröidyt yhteisöt).

Ylistys.net

Ylistys.net on Helluntaiseurakuntien musiikki ry:n tuottama lauluntekijöiden ja ylistyksenjohtajien kohtaamispaikka. Se on kanava, jonne kuka tahansa voi lisätä omia laulujaan. Se on myös väline, jonka avulla ylistyksenjohtajat voivat löytää uusia suomalaisia lauluja laillisesti ja ilmaiseksi.

Neuvontaa

HSM ry palvelee jäsenistöään monin eri tavoin. Eräs tärkeimmistä on henkilökohtainen neuvontapalvelu seurakunnan musiikkielämään liittyvissä asioissa. Soittele tai viestittele!

Nuottimyynti

HSM ry on kustantanut nuotteja seurakunnan käyttöön. Lisäksi tarjoamme jäsenillemme muiden kustantajien nuotteja edullisempaan jäsenhintaan!