Äänentoistoa ja äänenpoistoa

Kesän 2011 helluntaikonferenssin äänentoisto on vielä jonkin verran mielessä ja oikeastaan siitä syystä, että siinä otettiin iso askel oikeaan suuntaan. Tapahtuma-alueen ääniympäristö oli miellyttävämpi kokemus aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Eri tapahtumateltoista kuului ääniä sieltä täältä, mutta yllättäviä äänipiikkejä tai koko aluetta häiritseviä melusaasteita ei ilmaantunut; tietenkään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Erityiset kiitokset ovat paikallaan konferenssimiksaajien hyvälle asenteelle ja tahtotilalle luoda miellyttävä äänentoisto konferenssiyleisöä varten, vaikkakin tapahtuman aikana tiukka aikataulu ja tilaisuudesta toiseen vaihtuvat musiikkiryhmät tekevät aina kokonaisuuden hallinnasta erittäin haastavan, välillä jopa lähes mahdottoman. Haluamme jatkossakin tukea tapahtuman miksaajia tämän työn onnistumisessa mahdollisimman hyvin.

Tänä vuonna konferenssitapahtuman desibelirajaan tehtiin muutos ja sitä pudotettiin 94 desibelistä 91 desibeliin (A-painotuksella). Vaikutukset tälle toimenpiteelle olivat havaittavissa miellyttävämpänä ääniympäristönä tapahtuma-alueella. Mielestäni musiikin dynamiikasta ei tässä yhteydessä jouduttu tinkimään. Desibelimittareilla tehtävillä äänenpainemittauksilla varmistetaan turvallinen ääniympäristö tapahtumayleisölle. Tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjällä on jo pelkästään Suomen lain nojalla vastuu asian huolehtimisesta annetuissa rajoissa. Desibelimittaukset ja ääniympäristön valvonta kuuluvat myös konferenssitapahtuman rutiineihin. Äänenpainemittaukset mielletään yleensä kontrollointi- tai kyyläysmenetelmiksi, mutta ne ovat myös yksi määrite miellyttävälle esitykselle tai musiikkikokemukselle, vaikkakin oleellisimman osan siitä muodostaa aina esityksen varsinainen sisältö ja sointi. Musiikkiesityksen sointi – tai tuttavallisemmin soundi – joutuu usein esityksen arvioinnin kohteeksi ja siinä yhteydessä korostuu myös äänentoistotekniikan toimivuus. Mitä luonnollisempi soundi, sitä onnistuneempi toteutus – motto tuntuu toimivan kerrasta toiseen.

Tavoitteenamme on jatkossa kehittää konferenssitapahtuman ääniympäristöä niin äänenpainekontrollin kuin soinnillisten tavoitteidenkin osalta. Mikä tärkeintä, parhaimmillaan nämä seikat parantavat varsinaisen esityksen onnistumista ja edistävät esityksen välittämää sanomaa.

Jarkko Makkonen

toimitus