Tekijänoikeusjärjestöt Suomessa

Kopiosto on tekijöiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto edustaa tekijänoikeuden haltijoita Teoston kautta saamiensa valtakirjojen nojalla. Kopiosto jakaa korvaukset valokopioinnista tekijöille jäsenjärjestönsä kautta , kustantajille pääosiin suorina korvauksina. Kopiosto myöntää luvat valokopiointiin sekä radio – ja Tv – ohjelmien tiettyyn julkiseen käyttöön.

Valokopiokoneiden yleistyminen niin kouluissa kuin muuallakin johti siihen, että laitteita hyväksikäyttäen valmistettiin tekijöiltä lupia hankkimatta huomattavia määriä kopioita erilaisista teoksista. Valokopiointia koskevat säännökset on otettu Tekijänoikeuslain 13 §:ään. Sen nojalla valokopiointiluvat myöntää Suomessa Kopiosto ry. Kopiosto on tehnyt koulukopiointisopimuksen ja hallintokopiointisopimuksen Valtion kanssa. Lisäksi Kopiostolla on sopimukset yksityisten koululaitosten, kuntien, kirkon sekä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

www.kopiosto.fi

Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Taiteilijat ja tuottajat ovat tehneet asiakassopimuksen Gramexin kanssa. Gramex tilittää perimänsä korvaukset niihin oikeutetuille yksittäisille taiteilijoille ja tuottajille. Gramexin välityksellä maksetaan korvaus äänitemusiikin julkisesta esittämisestä. Gramex hoitaa ainoastaan äänitemusiikkiin liittyviä asioita.

www.gramex.fi

Teosto on säveltäjien, sanoittajien , sovittajien ja suomentajien eli tekijöiden järjestö. Tekijät ovat tehneet asiakassopimuksen Teoston kanssa. Teosto tilittää perimänsä korvaukset niihin oikeutetuille yksittäisille tekijöille. Teoston kautta hankitaan luvat tekijöiltä musiikin julkista esittämistä, tallentamista, sovittamista jne. varten.

www.teosto.fi

toimitus